Te asute siin: Avaleht > Vanu mõõtühikuid

Vanu mõõtühikuid

(jõustunud 1.jaanuarist 1929)

Pikkusemõõdud   
1 penikoorem = 7,46760 kilomeetrit
1 verst = 1,06680 kilomeetrit
1 süld = 2,13360 meetrit
1 arssin = 0,711200 meetrit
1 jalg = 304,800 millimeetrit
1 verssok = 44,4500 millimeetrit
1 toll = 2,54000 sentimeetrit
1 küünar = 0,5334 meetrit (Liivimaa küünar a 1822)
    lisa
    [1 maamõõduküünar = 0,6096 meetrit (Rootsi – ellen)]
1 kilomeeter = 1000 meetrit
1 kilomeeter =0,937383 versta
1 kilomeeter = 468,691 sülda
1 meeter = 100 sentimeetrit
1 meeter = 0,468691 sülda
1 meeter = 1,40607 arssinat
1 meeter = 1,87476 küünart
1 meeter = 22,4972 verssokit
1 meeter = 3,28084 jalga
1 meeter = 39,3701 tolli
[1 meeter = 1,64042 maamõõdu küünart]

Pind

Pinnamõõdud
1 tiin = 1,09254 hektarit
1 ruutsüld = 4,55225 ruutmeetrit
1 ruutarssin = 0,505805 ruutmeetrit
1 ruutjalg = 0,0929030 ruutmeetrit
1 ruutküünar = 0,371612 ruutmeetrit
1 Tallinna vakamaa = 0,1820863 hektarit
1 Riia vakamaa = 0,371612 hektarit
1 kapp = 148,6448 ruutmeetrit
1 Tallinna tündrimaa = 0,54627 hektarit
1 ruutkilomeeter = 100 hektarit
1 hektar = 10.000 ruutmeetrit
1 hektar = 100 aari
1 hektar = 0,915299 tiinu
1 hektar = 5,49179 Tallinna vakamaad
1 hektar = 2,690978 Riia vakamaad
1 aar = 100 ruutmeetrit

153446